Προσδιορισμός υγρασίας στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό της υγρασίας στο μέλι

Μετά τους υδατάνθρακες, το νερό είναι το δεύτερο σε συγκέντρωση συστατικό του μελιού.

Οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν το ποσοστό της υγρασίας στο μέλι είναι:

  • το κλίμα,
  • τα είδη των μελισσών,
  • η κατάσταση της αποικίας των μελισσών,
  • η υγρασία και η θερμοκρασία του αέρα στην κυψέλη,
  • τα είδη των φυτών από τα οποία συλλέγουν νέκταρ οι μέλισσες,
  • οι συνθήκες επεξεργασίας και αποθήκευσης του μελιού.

Το μέλι στη φυσική του μορφή χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (μεταξύ 14 και 23 %). Ωστόσο, το μέλι είναι πολύ υγροσκοπικό και η περιεκτικότητά του σε υγρασία μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την υγρασία του αέρα κατά την αποθήκευση.

Η μονάδα μέτρησης της υγρασίας στο μέλι ορίζεται ως % w/w.

Η αυξημένη υγρασία στο μέλι αποτελεί ένδειξη πιθανής έναρξης ζύμωσης και ανάπτυξης μικροοργανισμών, συνθήκες που επηρεάζουν τόσο τις θρεπτικές ιδιότητες όσο και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η περιεκτικότητα σε υγρασία επηρεάζει επιπλέον και ορισμένες φυσικοχημικές ιδιότητες του μελιού, όπως είναι η κρυστάλλωση, το ιξώδες και το ειδικό βάρος.

Για τους λόγους αυτούς, για την εμπορική διάθεση του μελιού απαιτείται ο έλεγχος της υγρασίας από τη νομοθεσία. To νομοθετικό όριο που έχει θεσπιστεί για την υγρασία μελιού είναι γενικά όχι περισσότερο από 20 %. Για το µέλι ερείκης (Calluna) και µέλι ζαχαροπλαστικής εν γένει όχι περισσότερο από 23 % , ενώ για το µέλι ζαχαροπλαστικής από ερείκη (Calluna) όχι περισσότερο από 25 %.

Ανακαλύψτε όλο το εύρος των προσφερόμενων αναλύσεων, όπως ο προσδιορισμός β-φρουκτοφουρανοσιδάσης ή ο έλεγχος της ιμβερτάσης στο μέλι σας.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Εμπιστευθείτε το εργαστήριο της Interfind για τον έλεγχο μελιού, ένα εργαστήριο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εξειδίκευση στις αναλύσεις μελιού. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.