Προσδιορισμός χρώματος στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό χρώματος στο μέλι

Το χρώμα του μελιού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που λαμβάνουν υπόψιν τους οι καταναλωτές κατά την επιλογή και αγορά του. Μάλιστα, σε πολλές χώρες, η τιμή του μελιού σχετίζεται με το χρώμα του.

Το χρώμα στο μέλι σχετίζεται με πολλές παραμέτρους, με κυριότερες:

  • την περιεκτικότητα σε γύρη
  • τη φυτική και γεωγραφική προέλευση
  • τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του μελιού (π.χ. ηλεκτρική αγωγιμότητα)
  • την περιεκτικότητά του σε τέφρα
  • τη θερμοκρασία και το χρόνο αποθήκευσης

Η κρυστάλλωση επηρεάζει επίσης το χρώμα του μελιού, καθιστώντας το συνήθως πιο ανοιχτόχρωμο, ενώ η αντίδραση καραμελοποίησης (αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε υψηλές θερμοκρασίες) μπορεί να σκουρύνει το χρώμα του μελιού.

Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ του χρώματος και της αντιοξειδωτικής ικανότητας του μελιού, καθώς τα πιο σκούρα μέλια έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.

 

Η μονάδα μέτρησης του χρώματος ορίζεται ως mm Pfund.

Με βάση τα Πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές χρωμάτων:

mm Pfund Χρωματική Περιοχή
0-8 Water White
9-17 White
35-50 Extra Light Amber
51-81 Water White
0-8 Light Amber
86-114 Amber
115-150 Dark Amber
Επικοινωνήστε με την Interfind

Επικοινωνήστε με την Interfind για να ενημερωθείτε για όλες τις απαιτούμενες από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία χημικές αναλύσεις οι οποίες αφορούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μελιού, όπως τον προσδιορισμό της οξύτητας ή τη μέτρηση της αγωγιμότητας μελιού.