Προσδιορισμός προλίνης στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό προλίνης στο μέλι

Η προλίνη εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των μελισσών, ενώ η περιεκτικότητα της στο μέλι εξαρτάται από το χρόνο επεξεργασίας του νέκταρος από τις μέλισσες. Έμμεσα, τα επίπεδα προλίνης αντανακλούν επίσης τη βοτανική προέλευση του μελιού. Όπως και στην περίπτωση των ενζύμων στο μέλι (διαστάση, ιμβερτάση), χαμηλές τιμές προλίνης υποδεικνύουν πιθανή νοθεία στο μέλι.

Η συγκέντρωση της προλίνης εκφράζεται σε mg/kg μελιού.

Η Οδηγία 2001/110/Ε.Κ. της 20ής Δεκεμβρίου 2001 δεν ορίζει ελάχιστη τιμή προλίνης στο μέλι. Ωστόσο, συγκέντρωση προλίνης < 180 mg/kg αποτελεί διεθνώς ένδειξη ανώριμου μελιού ή πιθανή νοθεία αυτού. (Hermosin et al., 2003).

Νομοθετικό όριο για τη συγκέντρωση της προλίνης στο μέλι δεν έχει θεσπιστεί, παρόλα αυτά ο έλεγχος της απαιτείται από πολλούς προμηθευτές και τυποποιητές μελιού στην αγορά.

H περιεκτικότητα σε αμινοξέα στο μέλι είναι κοντά στο 1 % (w/w), με την προλίνη να αποτελεί το κυρίαρχο αμινοξύ αποτελώντας το 50 – 85% των συνολικών αμινοξέων.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Μάθετε περισσότερα για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά το μέλι αλλά και τις εξειδικευμένες αναλύσεις μελιού που προσφέρουμε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.