Προσδιορισμός pH/ελεύθερων οξέων στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό pH/ελεύθερων οξέων στο μέλι

Η οξύτητα του μελιού οφείλεται στα  οργανικά οξέα που περιέχει (τρυγικό, κιτρικό, οξαλικό, οξικό, κ.λ.π.) καθώς και στο νέκταρ και τις εκκρίσεις μελισσών. Η φυσική οξύτητα του μελιού μπορεί να αυξηθεί με την αποθήκευση και την ωρίμανση του μελιού, καθώς και κατά τη ζύμωση.

Η μέγιστη τιμή ελεύθερης οξύτητας σε όλα τα είδη μελιού είναι 50 meq/kg (εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής που έχει όριο 80 meq/kg), όπως ορίζεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Το pH του μελιού κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 5,5 ανάλογα με τη βοτανική του πηγή, το pH του νέκταρος, του εδάφους ή του φυτού και τη συγκέντρωση οξέων και ιχνοστοιχείων. Σημαντικές αποκλίσεις από τις συνήθεις τιμές pH μπορεί να υποδηλώνουν ζύμωση ή νοθεία του μελιού, ενώ επίσης το pH δύναται να επηρεάσει το σχηματισμό άλλων συστατικών, όπως την HMF στο μέλι.

Η εγκυρότητα, η αξιοπιστία καθώς και η ταχύτητα των αναλύσεων αποτελούν το κύριο μέλημα του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της  Interfind.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Εμπιστευθείτε μας για να ελέγξετε τα χαρακτηριστικά του δείγματός σας, όπως το χρώμα μελιού και η περιεκτικότητά του σε σάκχαρα.