Προσδιορισμός υδροξυμεθυλοφουρφουράλης (HMF) στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό της HMF στο μέλι

Η HMF (5-υδροξυμεθυλοφουρφουράλη) είναι μια ένωση που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια θερμικών επεξεργασιών που εφαρμόζονται στα τρόφιμα.

Δεδομένου ότι η επεξεργασία και η τυποποίηση του μελιού απαιτεί θέρμανση, ο προσδιορισμός της HMF στο μέλι κρίνεται απαραίτητος για την αξιολόγηση της ποιότητάς του.

Γενικά, η HMF δεν υπάρχει στο φρέσκο μέλι, η περιεκτικότητά της αυξάνεται κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση. Ο σχηματισμός της συσχετίζεται με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του μελιού όπως το pH, την ενεργότητα του νερού, την περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα, την ολική οξύτητα, την περιεκτικότητα σε λακτόνες και μεταλλικά στοιχεία, τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται με την βοτανική προέλευση του μελιού.

Το θεσμοθετημένο όριο HMF στο μέλι γενικά έχει οριστεί στα 40 mg/kg μελιού, με εξαίρεση το μέλι για ζαχαροπλαστική χρήση (80 mg/kg).

Εμπιστευθείτε το εκπαιδευμένο προσωπικό μας για την παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων αναλύσεων μελιού, ανταποκρινόμενων στις ανάγκες της αγοράς.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Επικοινωνήστε με την Interfind για να ενημερωθείτε για όλες τις χημικές αναλύσεις μελιού που μπορείτε να κάνετε στο εργαστήριό μας.