Προσδιορισμός C4 σακχάρων στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό C4 σακχάρων στο μέλι

Τα σάκχαρα που προέρχονται από φυτά όπως το ζαχαροκάλαμο και ο αραβόσιτος/καλαμπόκι, παράγονται χρησιμοποιώντας μια φωτοσυνθετική οδό που αναφέρεται ως C-4 μονοπάτι.

Ωστόσο, οι μέλισσες προτιμούν φυτά που χρησιμοποιούν μια διαφορετική διαδικασία φωτοσύνθεσης, που αναφέρεται ως C-3 μονοπάτι. Υπάρχει μια μετρήσιμη διαφορά στην αναλογία των φυσικών ισοτόπων 12C και 13C στα σάκχαρα που προκύπτουν από τις οδούς C-3 και C-4 και η παρούσα δοκιμή χρησιμοποιεί αυτή τη διαφορά για να προσδιορίσει εάν και κατά πόσο C-4 σάκχαρα έχουν προστεθεί στο μέλι.

Τιμές >7% υποδηλώνουν νοθεία με C4 σάκχαρα.

Η Interfind επιλέγει και χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό που συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Επικοινωνήστε με την Interfind για να ενημερωθείτε για όλες τις χημικές αναλύσεις μελιού που μπορείτε να κάνετε στο εργαστήριό μας. Επωφεληθείτε από τον σύγχρονο εξοπλισμό μας για να ελέγξετε τα χαρακτηριστικά του δείγματός σας, όπως το χρώμα και την υγρασία μελιού.