Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο μέλι

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο μέλι

Η αγωγιμότητα του μελιού αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για τη διερεύνηση της βοτανικής προέλευσής του και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται πολύ συχνά στον συνήθη έλεγχο ποιότητας και γνησιότητας του μελιού.

Το μέλι περιέχει οργανικά οξέα και μεταλλικά άλατα, ενώσεις «ηλεκτρικά αγώγιμες», δηλαδή ενώσεις που όταν βρίσκονται σε διάλυμα έχουν την ιδιότητα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του μελιού σχετίζεται με τη συγκέντρωση των ιχνοστοιχείων, των οργανικών οξέων και των πρωτεϊνών, καθώς και το χρόνο αποθήκευσης στην κυψέλη.

Βάσει νομοθεσίας ισχύει ότι:

  • Αγωγιμότητα ≥ 0,8 mS/cm αντιστοιχεί σε μέλι μελιτώματος, ανθέων καστανιάς και μείγματα των μελιών αυτών, πλην των παρακάτω εξαιρέσεων (ή μειγμάτων τους): μέλι προερχόμενο από κουμαριά, ερείκη, ευκάλυπτο, φιλύρα, καλούνα, Manuka ή Jellybush, φυτό τσαγιού.
  • Αγωγιμότητα < 0,8 mS/cm αντιστοιχεί σε μέλι μη αναφερόμενο ανωτέρω και μείγματα των μελιών αυτών.
  • Ειδικότερα, για την ταυτοποίηση των αμιγών ελληνικών μελιών ισχύουν τα παρακάτω:
  • Μέλι από πεύκο ≥ 0,9 mS/cm.
  • Μέλι από έλατο ≥ 1 mS/cm.
  • Μέλι από καστανιά ≥ 1,1 mS/cm.
  • Μέλι από θυμάρι ≤ 0,6 mS/cm.
  • Μέλι από πορτοκαλιά ≤ 0,45 mS/cm.

 

Όλες οι αναλύσεις μελιού που πραγματοποιούνται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Interfind ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας.  Εμπιστευθείτε μας για τον προσδιορισμό της αγωγιμότητας στο μέλι και άλλων χαρακτηριστικών, όπως τα σάκχαρα και η προλίνη μελιού.

Επικοινωνήστε με την Interfind

Ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες αναλύσεις μελιού που προσφέρει το εργαστήριο της Interfind και απαιτούνται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εμπορική διάθεση του μελιού.