Στόχοι

ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Άριστα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό
Ταχύτητα έκδοσης των αποτελεσμάτων αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις ανάγκες του πελάτη
Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων τεχνικών στο πεδίο δραστηριοτήτων του εργαστηρίου καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων αναλύσεων στο μέλι
Επένδυση σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών
Αυξανόμενη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στη συνολική λειτουργία του εργαστηρίου
Συστηματική και συνεχής προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών