Οι εγκαταστάσεις

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου της Interfind βρίσκονται στην περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, διαμορφωμένες και χωροθετημένες κατάλληλα ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.
  • εργαστηριακοί χώροι
  • αίθουσα παραλαβής και καταγραφής δειγμάτων
  • χώροι αποθήκευσης δειγμάτων
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του εργαστηρίου ελέγχονται και καταγράφονται διαρκώς με στόχο την διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων ενώ παράλληλα υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.