Το εργαστήριο της Interfind είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1360.

Το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστηρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.