Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Τα βασικά κριτήρια ποιότητας του μελιού καθορίζονται μέσω Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι: η περιεκτικότητα σε HMF, ο δείκτης διαστάσης, το προφίλ των σακχάρων, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και το ποσοστό υγρασίας του μελιού.

Η ανίχνευση της νοθείας στο μέλι γίνεται είτε άμεσα μέσω εξειδικευμένων αναλύσεων (π.χ. προσδιορισμός β-φρουκτοφουρανοσιδάσης, προφίλ σακχάρων, % C4 σάκχαρα), είτε έμμεσα (π.χ. μέσω της συγκέντρωσης της προλίνης, την ενεργότητα της διαστάσης εφόσον το μέλι είναι φρέσκο και δεν έχει υπερθερμανθεί ή μέσω συνδυασμού διαφορετικών αναλύσεων).Το εργαστήριο της  Interfind πραγματοποιεί διάφορες αναλύσεις που αφορούν στη νοθεία του μελιού και παρέχει άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα στους πελάτες του.

Στην Ελλάδα συναντώνται μέλια προερχόμενα από θυμάρι, πεύκο, έλατο, καστανιά, βελανιδιά, πορτοκάλι, ρείκι (σουσούρα) και άλλα άνθη (βαμβάκι, ηλιάνθος). Εξ αυτών τα πιο διαδομένα είδη και πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι κυρίως τα μέλια που προέρχονται από θυμάρι και πεύκο.

Η βασική Ευρωπαϊκή Οδηγία που καθορίζει τις ποιοτικές παραμέτρους του μελιού είναι η ΕΚ/110/2001. Η Οδηγία αυτή εκτός από τα ποιοτικά κριτήρια (περιεκτικότητα σε σάκχαρα, υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ελεύθερα οξέα, δείκτη διάστασης και περιεκτικότητα σε HMF), καθορίζει ότι δεν πρέπει να έχει προστεθεί κανένα συστατικό τροφίμων στο μέλι (συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων), ούτε να έχει γίνει καμία άλλη προσθήκη. Στο μέτρο του δυνατού, το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς τη σύστασή του.

Πέραν των παραπάνω προδιαγραφών που ορίζει η νομοθεσία, πολλοί τυποποιητές μελιού καθώς και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ απαιτούν επιπλέον αναλύσεις για το μέλι που πρόκειται να εμπορευτούν. Κάποιες από αυτές τις αναλύσεις είναι: η νοθεία με % C4 σάκχαρα, ο προσδιορισμός της β-φρουκτοφουρανοσιδάσης, της προλίνης και ιμβερτάσης καθώς και του χρώματος του μελιού.

Σε γενικές γραμμές, για την εξαγωγή του μελιού στην Ευρώπη, ισχύει ό,τι και για τη διάθεση του μελιού στην εγχώρια αγορά. Ενδεχομένως, κατά τη σύναψη ιδιωτικών συμβολαίων να απαιτούνται επιπλέον εξειδικευμένες αναλύσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε τις αναλύσεις που επιθυμείτε, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δεν υπάρχει περιορισμός ή ελάχιστος αριθμός.

Το εργαστήριο της Interfind αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις χημικές αναλύσεις μελιού, λόγω της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που παρέχει, του σύγχρονου αναλυτικού εξοπλισμού και του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται από τον αριθμό και το είδος των αναλύσεων που θα επιλέξει ο πελάτης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα απαντήσει σε όλες τις απορίες σας σχετικά με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μπορείτε να μας παραδώσετε το δείγμα σας είτε αυτοπροσώπως, στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, είτε να το στείλετε ταχυδρομικώς.