Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονο και κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών, ο οποίος υπόκειται σε συστηματική διακρίβωση σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.
ΠΛΗΡΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Σχετικά με την INTERFIND

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜEΝΕΣ - ΣΤΟΧΕΥΜEΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο Δοκιμών της Interfind ιδρύθηκε το 2017, με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες αναλύσεων στο μέλι.

Στο πελατολόγιο της Interfind περιλαμβάνονται καταναλωτές, μελισσοκόμοι, εταιρείες τυποποίησης μελιού, μεγάλες αλυσίδες supermarket και γενικότερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί τον έλεγχο ποιοτικών παραμέτρων του μελιού και την εξέταση της εναρμόνισης του προϊόντος με την νομοθεσία .

Εξοπλισμός

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαθέτει σύγχρονο και κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών, ο οποίος υπόκειται σε συστηματική διακρίβωση σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Δείτε τις Εξειδικευμένες Αναλύσεις με Υπερσύγχρονο Εξοπλισμό

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Υπηρεσίες

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PH/ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΆΛΗΣ (HMF) ΣΤΟ ΜΈΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤAΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΜΒΕΡΤAΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛIΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙOΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧAΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙOΡΙΣΜΟΣ C4 ΣΑΚΧAΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙOΡΙΣΜΟΣ
Β-ΦΡΟΥΚΤΟΦΟΥΡΑΝΟΣΙΔΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΛΙ
Περισσότερα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PH/ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΆΛΗΣ (HMF) ΣΤΟ ΜΈΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤAΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΜΒΕΡΤAΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛIΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙOΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧAΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙOΡΙΣΜΟΣ C4 ΣΑΚΧAΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΔΙOΡΙΣΜΟΣ
Β-ΦΡΟΥΚΤΟΦΟΥΡΑΝΟΣΙΔΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΛΙ
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ